HomeTrang chủ | Giải pháp | Giải pháp cài đặt WIFI trên xe buýt ở Nigeria

Solutions


Lượt truy cập: 186 Lượt xem

Giải pháp cài đặt WIFI trên xe buýt ở Nigeria

Ngày đăng: 08/ 09/ 2016

Giải pháp cài đặt WIFI trên xe buýt ở Nigeria
Model : F3824 4G WIFI Cellular Router

Hãng sản xuất: Four-Faith

Số lượng: 2 unit

Industries : Công ty quảng cáo

Ứng dụng:

Khách hàng ở Nigeria ứng dụng F3824 4G WIFI Cellular Router để cung cấp WIFI cho hành khách trên xe buýt

Giải pháp cài đặt WIFI trên xe buýt ở Nigeria

Hành khách sẽ tìm thấy WIFI trên xe buýt, wifi sẽ tự động được kết nối và xuất hiện các trang quảng cáo. Sau một vài giây xem quảng cáo, hanh khách có thể đăng kí bằng điện thoại.Khi khách hàng ứng dụng router 4G mới nhất,mạng dữ liệu không dây an toàn và nhanh chóng hơn và nhận được phản hồi tích cực tư khách hàng

Hình ảnh thực tế:

17

18

\

TAGS:

Bài trước:

Bài sau:

Sản phẩm đính kèm
2

F3724 4G LTE WIFI Routers

2

F3624 Industrial Router Cdma2000 1x EVDO