HomeTrang chủ | Giải pháp | Reactive Power Compensation wireless Solutions for power distribution network

Solutions


Lượt truy cập: 102 Lượt xem

Reactive Power Compensation wireless Solutions for power distribution network

Ngày đăng: 09/ 09/ 2016

Part 1  Overview

In the power system, consume large amounts of reactive power devices exist, the use of power system voltage of these devices will generate intense volatility, such as the impact of reactive power load: rolling mill, electric arc furnace, electric railway and so on. At the same time there are users of the system voltage stability has higher precision equipment requirements: such as computers, medical equipment and so on. If the reactive power can not be controlled, it will cause adverse effects on the grid voltage. Also lack of reactive power reserves will lead to lower voltage levels. For these reasons, how quickly and effectively solve the power system reactive shortfall. Has important practical significance. After the installation of reactive power compensation controller in the grid can provide inductive reactance reactive power consumed by reducing the grid to provide power to the inductive load, reactive power delivered by the line, due to the reduction of reactive power flow in the grid, thus reducing transportation lines and transformer reactive power caused by power loss, which is the reactive power compensation. Reactive power compensation can improve the power factor is less investment and quick results in a loss reduction of energy saving measures.

Với sự phát triển của công nghiệp tự động,

With the development of industrial automation, the original site with a notebook computer or data logger and reactive power compensation controller wired communications and data collection has grown to a remote intelligent monitoring, many must unattended equipment or monitoring point, not suitable to build a wired communication network, with Four-Faith IP Modem (F2114), through existing wireless network intelligence gathering from remote data needed to put together, greatly improving efficiency.

Part 2  Phân tích dự án

2.1 Thành phần hệ thống

2.1.1 Bộ điều khiển: Với giao diện truyền thông RS232

36

37

2.1.2 Thiết bị đầu cuối chuyển giao: Thiết bị đầu cuối chuyển giao sử dụng Four-Faith F2114 , luôn online trong thời gian thực, giao thức nhúng độc quyền TCP / IP, hỗ trợ đồng thời RS232 và RS485

2.1.3  Hệ thống phần mềm trung tâm: phần mềm PC với bộ điều khiển

2.2 Cấu trúc hệ thống

Reactive power compensation controller via RS232 communication interface and Four-Faith IP modem (F2114) connection, remote data center server can use APN ordinary ADSL, leased line or a network access. When F2114 is connected through GPRS network to a remote data center server host, create a transparent data channel, as long as the data controller to generate serial, F2114 will receive the data sent to the intact data center server host; same server commands issued by the host channel after transfer to F2114, F2114 to the controller via serial port, enabling data transmission in transparent way. System topology is shown below:

38

Part 3  Project framework

3.1 Collection terminal is connected with transmission modem

Four-Faith F2114 wireless transmission modem supports terminal interface that can connect to communication terminal via RS232/485.

F2114 and the collector junction line sequence as follows:

39

3.2 Truyền phát dữ liệu không dây

40

Thiết bị truyền phát sử dụng Four-Faith F2114 GPRS modem với đặc điểm hiệu năng ổn định , dễ sử dụng. Four-Faith F2114 GPRS modem là thiết bị đầu cuối truyền phát không dây công nghiệp , được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp và tài chính

Sau khi thiết bị đầu cuối và thiết bị truyền phát được kết nối, After the terminal equipment and transmission equipment connected, set up a variety of communications parameters, operating mode, fill in the address and data center application port numbers in the transport equipment F2114. khi dữ liệu được truyền tới F2114 thì F2114 sẽ truyền dữ liệu tới trung tâm dữ liệu

Terminal equipment supports multiple center mode (standby center, multi-center), multiple active mode (telephone, SMS, data), multiple operating modes (TCP, UDP, telnet, etc.), user-friendly networking and various system requirements. Heartbeat mechanism, registration pack mechanisms frame control data, a variety of mechanisms, such as reconnection mechanism to ensure that equipment is not only real-time online, and reliable, and convenient for customers according to the scene to set the various transmission parameters, and thus achieve the best results.

3.3 Trung tâm dữ liệu nền tảng phần mềm

Reactive power compensation là một phần cốt lõi của phần mềm giám sát hệ thống không dây.

Fourfaith cung cấp các giao diện trung tâm như đọc tiếp nối các chương trình ban đầu, tương thích với hệ thống ban đầu mà không cần

phát triển, cung cấp phần mềm cổng tiếp nối ảo (TCP2COM)

 

41

Phần mền TCP2COM

42

Phần mềm PC

三. Đặc điểm và thông số của thiết bị

F2114 communication modem

F2114 GPRS IP MODEM sử dụng bộ xử lí nhúng hiệu năng cao để hỗ trợ hệ  vận hành thời gian thực. Giao thức nhúng TCP/IP độc lập quyền sở hữu trí tuệ . F2114 GPRS IP MODEM cung cấp cho người sử dụng thiết bị đầu cuối tốc độ cao, đảm bảo, chuyển đổi giao thức mạng riêng, kiểm soát lưu lượng mạng cho người dùng , hỗ trợ SMS, giọng nói, dữ liệu , chức năng ngắt kết nối trong thời gian chờ, hỗ trợ sao lưu dữ liệu trung tâm, đồng bộ trung tâm dữ liệu. F2114 GPRS IP MODEM được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính, thủy lợi, bảo vệ môi trường, dịch vụ bưu chính, khí tượng thủy văn và các nghành công nghiệp khác.

 

Đặc điểm:

1.Hỗ trợ kiểm tra chống va đập onlie, duy trì online, tự động quay số để đảm bảo các thiết bị luôn luôn trực tuyến

2.Hỗ trợ RSA, thuật toán mã hóa RC4

3.Hõ trợ dữ liệu mạng cá nhân (APN)

4. Chuyển đổi dữ liệu và giao thức, hỗ trợ nhiều chế độ hoạt động

5.Hỗ trợ trung tâm dữ liệu tên miền và truy cập địa chỉ IP

6.Hỗ trợ hai trung tâm dữ liệu dự phòng

7. Hỗ trợ đa trung tâm dữ liệu

8. Hỗ trợ SMS, giọng nói, dữ liệu, ngắt kết nối khi hết thời gian kết nối

9.Hỗ trợ SMS dự phòng và báo thức.

10.Nhiều phần cứng và phần mền giám sát

11.Gói dữ liệu báo cáo tình trạng truyền

12.Chuẩn giao diện AT

13. Có thể được sử dụng như một Modem dial-up

14.Hỗ trợ Internet

15.Hỗ trợ cấu hình và điều khiển từ xa

16.Hỗ trợ nâng cấp phần mền nối tiếp

17. Hỗ trợ hệ thống vận hành  LINUX và WINDOWS

Par 4  Tóm lại:

Four-Faith F2114 GPRS đạt trực tuyến thời gian thực, luôn luôn online, truyền phát dữ liệu ổn định và đảm bảo. Xây dựng mạng dữ liệu không dây trong mạng GPRS, chi phí truyền phát dữ liệu không dây giảm. F2114 GPRS có thiết kế công nghiệp an toàn và đảm bảo, online thời gian thực, thích hợp cho ngành công nghiệp điện

 

TAGS:

Bài trước:

Bài sau:

Sản phẩm đính kèm