Solutions

Giải pháp giám sát môi trường và cảnh báo thiên tai thông qua mạng không dây (Environmental)

Dự án giám sát ô nhiễm tự động thông qua router 3G/4G

09/ 09/ 2016

 Dự án giám sát ô nhiễm tự động thông qua router 3G/4G theo SEPA việc đẩy mạnh mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giám sát, đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường tại tỉnh Hunan đang dựa vào hệ thống giám sát tự động nhằm giám sát nước thải, khí gas, xử […]

TAGS:

Dự án giám sát môi trường thông qua router không dây Four-Faith 4G/3G

09/ 09/ 2016

Dự án giám sát môi trường thông qua router không dây Four-Faith 4G/3G  Hệ thống giám sát môi trường Trung Quốc được cho là  chủ yếu ở các vùng như nhân tạo đinh kỳ ( đột biến), lấy mẫu hiện trường, phòng thí nghiệm phân tích. Với khối lượng công việc như vậy, không phản […]

TAGS:

Ứng dụng giám sát không dây bụi PM2.5

09/ 09/ 2016

Ứng dụng giám sát không dây bụi PM2.5 Hệ thống giám sát bui PM 2.5 bao gồm một trạm trug tâm, và nhiều trạm phụ. Thiết bị laze bụi sẽ có chức năng như thiết bị đầu cuối. Thiết bị này sẽ kết nối với trung tâm dữ liệu thông qua thiết bị đầu cuối […]

TAGS:

+Ứng dụng giám sát tiếng ồn

+Hệ thống giám sát thời tiết ở Tây Ban Nha thông qua VPN router

+Dự án giám sát sương mù thông qua GPRS IP Modem tại Quảng Đông

+Giám sát tiêu thụ năng lượng

+Ứng dụng giám sát hệ thống thoát nước

+Ứng dụng giám sát các nguồn gây ô nhiễm môi trường