GPRS/WCDMA (3G) RTU

GPRS/WCDMA (3G) RTU

Industrial Computing | DVR

Industrial Computing | DVR

Modem GSM/GPRS/WCDMA (3G)/LTE(4G) kết nối RS-232/485

Modem GSM/GPRS/WCDMA (3G)/LTE(4G) kết nối RS-232/485

Router công nghiệp 3G/4G Wi-Fi VPN

Router công nghiệp 3G/4G Wi-Fi VPN

WIFI Marketing Router

WIFI Marketing Router

ZigBee | LoRa

ZigBee | LoRa

GPRS/WCDMA (3G) RTU

GPRS/WCDMA (3G) RTU

Module GPRS/WCDMA (3G) kết hợp đầu I/O cho bài toán thu thập dữ liệu và điều khiển Four-Faith giá tốt nhất

F2X64 3G RTU

Industrial Computing | DVR

Industrial Computing | DVR

Four-Faith Global leader of Industrial Computing, Digital Video Recorder, Industrial Router for M2M Applications

Digital Video Recorder

Industrial Computing

Industrial Router 3G/4G

Modem GSM/GPRS/WCDMA (3G)/LTE(4G) kết nối RS-232/485

Modem GSM/GPRS/WCDMA (3G)/LTE(4G) kết nối RS-232/485

Modem GSM/GPRS/WCDMA (3G)/LTE(4G) kết nối RS-232/485 Four-Faith giá tốt nhất

F1X03 Industrial Modem

F2X03 IP MODEM

F2X14 Serial to GPRS/3G Modem

F2X16 4G Data Terminal Unit

F7x14 GPS ip modem

Router công nghiệp 3G/4G Wi-Fi VPN

Router công nghiệp 3G/4G Wi-Fi VPN

Router công nghiệp 3G/4G Wi-Fi VPN Four-Faith giá tốt nhất

F3B3X 3G Dual SIM Router

F3X24 Wireless Industrial Router wifi WCDMA LTE

F3X25 2.5G/3G/4G Router

F3X26 Single Port Router

F3X27 Industrial Cellular Router

F3X32 Dual-SIM WIFI Router

F3X34 Industrial Router

F3X36 Industrial 4G Router

F3X46 Dual Sim Router

F5936 M2M Router

F7X25 GPS 3G/4G Router

F7X36 GPS 6 Port Router

F7X46 GPS+Dual-SIM WIFI

WIFI Marketing Router

WIFI Marketing Router

Wifi Advertising,Thiết Bị Wifi Marketing, Quảng Cáo Qua Wifi trên mạng 3G/4G

F3936 WIFI Operating Router

F3X34S WIFI Marketing Router

F5934S WIFI Marketing Router

F7X34S WIFI Marketing Router

ZigBee | LoRa

ZigBee | LoRa

ZigBee Products include ZigBee terminal,ZigBee Router,ZigBee Module

F8913 ZigBee Module

F8913C Smart Home ZigBee

F8914 ZigBee Terminal

F8920 Smart Home Host

F8L10D LoRa Module

F8X14 ZigBee IP Modem

F8X25 ZigBee Router

F8X34 ZigBee Router 4 LAN